ul. Św.Bonifacego 152
02-909 Warszawa

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

 

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego też zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

1. Ogólna Informacja

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MW Systemy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 152/7,

Komunikacja między Twoim komputerem, a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Rodzaje gromadzonych informacji

Na skutek korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe. Dotyczy to informacji pozyskanych poprzez pliki systemowe (tzw. Logi) oraz ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.


2. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies dotyczy:

 1. Adresu IP, czyli numeru interfejsu sieciowego, który gromadzony jest w logach systemowych serwera. 
 2. Plików Cookies, czyli tzw. Ciasteczek, które są plikami tekstowymi zawierającym niewielką ilość informacji. Zapisywane są przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze po otwarciu określonej strony.

Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie będziemy mogli zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności serwisu, jak również ulepszać naszych rozwiązań.

Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies.  

Dane zebrane od Ciebie nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

3. Przeznaczenie gromadzonych informacji

Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celach:

 • dostosowania treści serwisu do Twoich możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania). Twoje możliwe potrzeby oraz zainteresowania przewidujemy na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączysz oraz historii przeglądanych przez Ciebie treści w ramach naszej strony. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia  – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci marketingu towarów i oferowanych przez nas usług
 • statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie mwsystems.pl w celu ich ciągłego ulepszania. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia strony internetowej mwsystems.pl

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

 

Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

5. Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia. 

b) Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.  

c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”)

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 

Możemy odmówić Ci realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy; 
 • jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.  

e) Prawo do przeniesienia danych.

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane wynikające z Twojego zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Słownik:

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo. 

 

© Copyright 2022 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl